Študentsko arheološko društvo

Ekskurzija v Raveno


V sodelovanju med Oddelkoma za arheologijo in filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

vabimo na

 

»PATRISTIČNO EKSKURZIJO«

v severno Italijo, ki bo potekala med 28. in 30. oktobrom 2016.

Strokovno vodstvo:

doc. dr. Tina Milavec (arheologija) in asist. dr. Jan Ciglenečki (filozofija)

 

Opis ekskurzije:

Obdobje patristike, ki zaznamuje prehod iz grško-rimske antike v pozno antiko in krščanski srednji vek, je eno najbolj dinamičnih in razburljivih obdobij v zgodovini filozofije. Pogosto pozabljamo, da se je v samem središču tega živahnega duhovnega vrenja – morda bolj kot kdaj koli prej in pozneje – nahajala tudi širša okolica naših krajev, saj so na področju današnje severovzhodne Italije delovali nekateri najvplivnejši akterji tega obdobja (Sv. Hieronim, Boetij idr.), tamkajšnja mesta (Oglej, Gradež) pa so v času med 4. in 6. stol. gostila zgodovinsko pomembne cerkvene zbore. Obenem je ta prostor predstavljal vozlišče politično-zgodovinskega dogajanja med zahodnim in vzhodnim delom Rimskega cesarstva ter pozneje med germanskimi kraljestvi v severni Italiji in Bizancem na vzhodu. Namen ekskurzije je študente seznaniti z duhovno-zgodovinskim kontekstom patrističnega obdobja in si in situ ogledati bogate arheološke ostaline in umetnostno-zgodovinske spomenike antičnih mest Ogleja, Gradeža, Concordie in Ravene.    

Okvirni program:

1.    dan

Med potjo skozi Vipavsko dolino komentar k Teodozijevi bitki pri Frigidu (l. 394); Oglej (bazilika), Gradež (sv. Evfemija); Hieronimov akvilejski krog, arijanska herezija

in cerkveni zbori 4. stol.

2.    dan

Vzhodnogotska in bizantinska Ravena (cerkvi San Vitale, San Appolinare Nuovo z mozaiki iz 6. stol., arijanska in Neonova krstilnica, mavzolej Gale Placidije (4. stol.); Boetij; uvod v bizantinsko filozofijo)

3. dan

Ravena (Teoderikov mavzolej (6. stol.)) ter vožnja do Concordie Saggitariae (antična Julia Concordia), Rufinovega rojstnega mesta, ter ogled katedrale 4.-5. stol.)

 

Subvencionirana cena ekskurzije za študente arheologije in filozofije znaša 85 evrov.

V ceno je vključen avtobusni prevoz in dvakratno spanje z zajtrkom v Raveni.

Vabljeni tudi študenti z drugih oddelkov in fakultet!

Prijave zbiramo na: studentsko.arheolosko.drustvo@gmail.com