Študentsko arheološko društvo

Članstvo

Članstvo v študentskem arheološkem društvu prinaša naslednje ugodnosti:

-Majice ob 2000 letnici Emone

-Cenejše ekskurzije

-Ugodnosti na piknikih in dogodkih

-Članske izkaznice

-Popuste pri bodočih izdelkih

Članarina znaša 5 evrov. Porabljena bo za sofinanciranja projektov. Pobira se vsako leto posebej.

Prijavni obrazec: http://freepdfhosting.com/80ae24e23a.pdf

Članske izkaznice: