Študentsko arheološko društvo

Študentsko arheološko društvo

Študentsko arheološko društvo (kratica: ŠAD), Oddelka za Arheologijo, Filozofkse fakultete Univerze v Ljubljani, je bilo ustanovljeno med šolskim letom 2003/2004 z namenom organiziranega povezovanja študentov arheologije tudi izven študijskih procesov, združevanje ob ekskurzijah, simpozijih in piknikih. Društvo teži tudi k pospeševanju raziskovalne dejavnosti med študenti, razvoju študija arheologije in izboljšanju pogojev študija, razvoju arheologije na vseh družbenih področjih, predvsem izboljšanje odnosa stroke do laične javnosti, sodelovanju z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in profesionalnimi strokovnimi organizacijami, organizaciji dela in akcij, ki so v interesu članov društva in prispevajo k njegovem napredku in medsebojna pomoč.

Od samega začetka delovanja se društvo ukvarja tudi z založniško dejavnostjo, v okviru katere izdaja študentsko glasilo Profil.


Zgodovina društva

Želja po organizaciji študentskih aktivnosti zunaj okvira študijskega procesa je bila med študenti prisotna vrsto let. Pobudo za ustanovitev društva je prevzela Vesna Pintarič, ki se je pozanimala o vseh potrebnih zakonih in predpisih za izpolnitev cilja. Ustanovna seja je bila 16.12.2003. Na seji se je obdelal predlog o ustanovitvi društva, sprejel se je statut, kateri nespremenjen velja še danes, določilo se je predstavnike društva in sprejelo prve člane.
V začetku naslednjega leta, je bilo društvo tudi uradno priznano in po registraciji na Upravnem organu imelo prvo uradno sejo 25.2.2004

Predsedniki društva:

2003-2007 Elena Leghissa
2007-2010 Blaž Orehek
2010-2012 Matej Školc
2012- 2014 Blaž Gutman

Podpredsedniki:

2003-2005 Manja Balek – Jurjevčič
2005-2006 Andrej Magdič
2006-2007 Helena Bešter
2007-2010 Gregor Meglič
2010-2012 Anja Ipavec
2012- 2014 Eva Bolha

Tajniki:

2003-2005 Vesna Pintarič
2005 Tina Levičnik †
2005-2006 Nina Vošnjak
2007-2010 Špela Saje
2010-2012 Iva Jeannie Roš
2012- 2014 Črtomir Lorenčič

Blagajniki:

2003-2005 Enej Filipidis
2005-2006 Vesna Pintarič
2006-2010 Gregor Babič
2010-2012 Sandra Pavković
2012- 2014 Aleš Grum