Študentsko arheološko društvo

Vodstvo Študentskega arheološkega društva


Z odstopom vseh tedanjih članov upravnega odbora 31. Marca 2014 so bile za vodstvo društva izvoljene sledeče osebe:


Predsednik:

Peter Baškovč Lap

Podpredsednik:

Rok Ratej

Tajnica:

Kaja Pavletič

Blagajnik:

Katarina Petak

Vlogo nadzornega odbora so prevzeli:

Luka Škerjanec

Marko Stojanović

Matjaž Longar